افزایش مهریه پس از عقد

افزایش مهریه پس از عقد چگونه است ؟ آیا میتوان مهریه را بعد از عقد بالا برد ؟ این سوالاتی است که قصد داریم در این مطلب به آنها پاسخ دهیم ، در ادامه با وکلای موسسه امین همراه باشید.

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
شماره رأی نهایی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
مرجع صدور : شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور

خلاصه : به طوری که بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش داشته باشد این امر و عمل تلفی خواهد شد و صد در صد قابل مطالبه می باشد.

افزایش مهریه پس از عقد چگونه است

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱
مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر فرمانروایی تهران

خلاصه : مهر المسمی در زمان عقد همان خواهد بود که طرفین باید به آن توافق کنند و افزایش آن بعد از عقد شرعا صحیح و مناسب نمی باشد.

مطالب مرتبط : اگر مرد زن را طلاق ندهد چه باید کرد ، شرایط جدید طلاق توافقی در تهران

چند رای دیوان عالی در مورد افزایش مهریه بعد از عقد را در ادامه مطلب با هم خواهیم دید :

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰
مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر ایالت تهران

چند رای دیوان عالی در مورد افزایش مهریه

خلاصه : افزایش مهریه پس از عقد در صورت اقرار نامه و سند رسمی ، میتواند تباه بوده و طبق ماده 10 قانون مدنی نیز نمی باشد.

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
شماره رأی نهایی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۴
مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور

خلاصه : در صورتی که مهریه و مبلغ و مقدار آن بعد از عقد به رقم جدید افزایش داشته باشد میزان افزایش یافته به عنوان تغییر مهریه ، مهریه نمی باشد و در صورت درخواست استشهاد عدم امکان آشتی توسط مرد ، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته دستور دهد تا مرد آن را پرداخت کند.

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۷
مرجع صدور : شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر فرمانروایی تهران

خلاصه  : درصورتی‌که در موعد عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت افزودن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده ولی تعهد جدیدی است که جفت باید به آن پایبند باشد.

افزایش مهریه پس از عقد

نویسنده:1001dlc

تاریخ : مارس 2, 2019