×

الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است

الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است

الزام به تنظیم سند رسمی

در حقوق ایران بیع به ایجاب و قبول طرفین معامله محقق می‌گردد و لذا ممکن است ایجاب و قبول مذکور به صورت شفاهی بوده و سند و نوشته‌ای بین طرفین رد و بدل نشده باشد.

ولی در جامعه ما به صورت عرفی مرسوم شده است که اشخاص برای خرید و فروش اموال و دارائیهای خود، ابتدائاً قولنامه یا بیع نامه‌ای را تنظیم می‌نمایند تا بر اساس آن طرفین از قصد و نیت واقعی همدیگر برای انعقاد قرارداد اطمینان حاصل کرده و فرصتی برای انجام مقدمات انتقال رسمی و قطعی مورد معامله و برخی امور اداری دیگر فراهم نمایند.

در این میان گاهاً برای تنظیم سند رسمی، بین طرفین اختلاف بوجود ‌آمده و فروشنده یا ورثه ایشان (در صورت فوت فروشنده) از حضور در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سندرسمی و انتقال رسمی مالکیت استنکاف می نماید.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید توجه نمود که دعوی مذکور به نحو صحیح طرح و اقامه گردد چه در غیر این صورت هزینه‌های انجام شده اعم از هزینه‌های مالی و مدت زمانی که برای طرح دعوی صرف شده است.

بدون نتیجه مانده و خواهان مجدداً باید با صرف وقت و هزینه مضاعف، نسبت به طرح دعوی اقدام نماید.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید در دادگاه صالح اقامه شود و دادگاه صالح نیز طبق ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اموال غیرمنقول، محل وقوع مال غیرمنقول می‌باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی

 صرفاً در خصوص املاکی که دارای سابقه ثبتی بوده یا در جریان ثبت می‌باشد موضوعیت دارد لذا خواهان باید ضمن دادخواست تقدیمی، سابقه ثبتی یا در جریان ثبت بودن مورد معامله و مالکیت قانونی خوانده نسبت به مورد معامله را نیز ثابت نماید و این اثبات یا از طریق ارائه سند اصل یا تصویر برابر اصل سند مالکیتی که مؤید مالکیت خوانده است انجام می‌شود و یا اینکه خواهان همزمان با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست می‌نماید تا بدواً آخرین وضعیت پلاک ثبتی مورد معامله مورد استعلام قرار گیرد.

موارد لازم در تنظیم سند

هرچند در مورد اول نیز دادگاه به ارائه اصل یا تصویر برابربا اصل سند بسنده ننموده و صحت و اصالت سند را از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام خواهد نمود ولی در هرحال اثبات اینکه خوانده، سمت قانونی برای نقل و انتقال سند رسمی مالکیت دارد برعهده خواهان می‌باشد.

البته ممکن است قبل از تقدیم دادخواست یا در جریان رسیدگی، شخصی که سند بنام او در دفتر املاک ثبت شده است، فوت نماید که در این صورت باید بدواً دعوا بر علیه تمام ورثه اقامه شده و اگر در بین ورثه صغیری وجود داشته باشد، دعوا به طرفیت قیم نیز مطرح شود و اگر خوانده در جریان رسیدگی فوت نمایدف ادامه رسیدگی قضایی باید به طرفیت ورثه و عنداللزوم قیم ادامه یابد.مرجع  کانون وکلای آسیا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها