حبس تعزیری چیست

حبس تعزیری چیست
4.9 (97.39%) 46 votes

حبس تعزیری چیست ؟ حبسی است دراختیار حاکم بوده و درمقابل حبس حدی نیست و میتوان گفت گاهی نیز مقابل حبس تعلیقی است درمورد متهم اجرا نشده اما درحال حبس تعزیری اجرا خواهد شد.که این نوعی تادیب حساب میشود همچنین این قانون طبق ماده 16 مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران بنظر حاکم واگذار شده است.

لازم به ذکر است این مجازات تعزیری برای جرایم درنظر گرفته شده استکه ریشه شرعی داشته و جزء اعمال حرام محسوب میشوند. که برای این نوع حبس ها مجازات معینی درنظر گرفته و یا تعیین نشده است. همچنین باید بدانیدکه بر خلاف باور اکثریت مجازات تعزیری قابل فروش و یا معاوضه با جریمه نقدی نمی باشند.

معافیت ازمجازات برای جرایم سبک اختصاص بجرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی استکه نوع و مقدار آن درشرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است و انواع آن ازقبیل: حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر ازحد باشد؛ بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست.

مجازات تعزیری چیست

در مجازات تعزیری قوانینی وجود دارد درادامه به قوانین آنها می پردازیم .

با ما همراه باشید.

تعزیر در قانون و جرم ها به معنی حبس ، شلاق و جریمه نقدی معنا شده است که البته میزان آنها در شرع مشخص نشده است بلکه حاکم نیز باید نسبت بجرم اتفاق افتاده میزان آن را تعیین و مشخص کند.

نکته : میزان حکم تعزیری نمی تواند ازمجازات حدی بیشتر باشد.

مطالب مرتبط : حبس تعلیقی چیست

برای متوجه شدم و اطلاع ازمجازات حدی توضیح بسیار کوتاه و مختصری را برای شما کاربران نیز خواهیم گفت :

مجازات حدی به مجازات هایی گفته میشودکه درشرع اسلام برای مجازات آنها حدودی تعیین شده است ، ازانواع آن میتوان به، اعدام ، شلاق ، تبعید نیز اشاره داشت. در مجازات اسلامی درقانون 64 نیز افرادیکه درجرایم عمدی به یک سال یا کمتر ازیک سال Imprisonment تعزیری محکوم میشوند ، می توانند مجازات جایگزین برای خود انتخاب کنند ، این مجازات  و حکم تعزیری می تواند نقدی و یا انجام خدمات عمومی رایگان باشد.

حکم تعزیری چیست

حکم تعزیری چه حکمی هستند

۱- گناهانیکه موجب حد خواهد شدبه عنوان مثال می توان زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد را نام برد

۲- جرائم و جنایاتیکه باعث قصاص مجرم خواهد شدبه عنوان مثال میتوان به قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح اشاره کرد. حکم تعزیری است.

۳- حکم تعزیری درجرم و جنایاتی : باعث دیات خواهد شدبه عنوان مثال حکم تعزیری میتوان به قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام‌های بدن ازقبیل: آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش، لب، زبان، دندان‌ها، گردن، همچنین جنایت بر حواس بدن ازقبیل: حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی موارد اشاره داشت

۴- رفتار و اعمال هایکه باعث تعزیر خواهد شد حکم تعزیری است و همچنین گناهانیکه درشرع برای آنها حد تعیین نشده باشد.

در جرم تعزیری محکومین به بیش ازسه سال حبس دچار شوند و دارای سو پیشینه تلقی شوند ، جرم آنها تادو سال پس ازاجرای جکم و پراز آن مدت سابقه آنها نیز پاک خواهد شد.

در ادامه نیز درمورد جرم تعزیری و مجازات تعزیری آن توضیحات بیشتری را برای شما کاربران خواهیم داد ، درادامه با وکلای موسسه امین همراه باشید.

امتیاز حبس تعزیری چیست

بله درست شنیدیددر حبس تعزیری و حکم تعزیری امتیاز هایی وجود داردکه شاید تابه حال به گوشتان نخورده باشد .

درادامه با امتیاز حبس تعزیری بیشتر صحبت خواهیم کرد. درادامه با ما همراه باشید.

امتیاز حبس تعزیری چیست : برای مقال میتوانیم بگوییم که این مجازات بر خلاف دیگر مجازات ها می باشند واز انعطاف بیشتری برخوردار هستندبه طوریکه گذشت و عفو دراین مجازات ها بیشتر شنیده شده و بیشتر دراین مجازات آسان میگیرند. البته این امتیاز هابه همه مجرمان تعلق نخواهد گرفت، اگر مجازات ها بسیار سنگین باشد شرایط بسیار سخت و دشوار خواهد شد. اما میتوان گفت هر حبسی به غیر ازحبس ابد میتوان مجازات تعزیری باشد.

درجه بندی حبس تعزیری

قوانین جمهوری اسلامی ایران تعزیری نیزبه 8 درجه تقسیم بندی میشوند :

مجازات تعزیری درجه 1

حبس بالای 25 سال

جریمه نقدی بالای 1 میلیارد ریال

مصادره اموال

انحلال شخص حقوقی

حبس تعزیری درجه 2

حبس بین 15 تا 25 سال

جزای پولی بالای 550 میلیون ریال تا میلیارد ریال

حبس تعزیری درجه 3

حبس بین 10 تا 15 سال

جزای پولی بالای 360 میلیون ریال تا550 میلیون ریال

مجازات تعزیری درجه 4

حبس بین 5 تا10 سال
جزای نقدی بالای 180 میلیون ریال تا380 میلیون ریال
انفصال دائم ازخدمات دولتی و عمومی

مجازات تعزیری درجه 5

حبس بین 2 تا5 سال
جریمه نقدی بین هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال تایکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال
محرومیت ازحقوق اجتماعی  5 تا15 سال
ممنوعیت دائم ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ممنوعیت دائم ازدعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

حبس تعزیری درجه 6

حبس بین 6 ماه تا2 سال
جریمه پولی بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تاهشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال
شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی 6 ماه تا5 سال
انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا دت ۵ سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تامدت ۵ سال
ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت ۵ سال

حبس تعزیری درجه 7

حبس از 92 روز تا9 ماه
جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تابیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال
شلاق از ۱۱ تا۳۰ ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا۶ ماه

حبس تعزیری درجه 8

حبس تا۳ ماه
جزای نقدی تاده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال
شلاق تا۱۰ ضربه
حبس تعزیری چیست

نویسنده:1001dlc

تاریخ : فوریه 10, 2019