وکالت در اراک

وکالت در اراک :  وکیل اراک – امروزه توسعه روز افزون دانشهای بنیادی و تکنیکهای مدرن مدیریت بر پروژه ، تسلط برمتدولوژی ها و استانداردهاي جهانی ، براي فعالان سازمانهای پروژه محور را ضروری نموده است. این مهم برای تحقق و ایجاد بستر مناسب و دانش محور علاوه بر نیاز به علوم مهندسی، و مهندسان دررشته های مختلف ، دانش علوم انسانی درگرایشهای متعدد ، خصوصاً علمحقوق و استفاده بهینه ازظرفیت حقوقدانان و وکلای مجرب جهت ، مطالعه ، تدوین ، و تنظیم قرادادهای حقوقی و نظارت بر فرآینداجرایی ، پیمانهای ازمنظر حقوقی در مختلف مندرج درشرایط عمومی قرادادی پروژه نیازمند است.

وکالت در اراک – وکیل اراک : بنابراین درک همگرایی دراستفاده از نیروی متخصص برای مدیریت بر پروژه و دعاوی ناظر بر پیمانها امروزه ازمهمترین ضروریات این حرفه ظشمار می رود . مدیریت بر دعاوی پروژه و ادعا شامل کلیه فعالیتهایی است که جهت هدایت قراردادی ، مدیریتی و ادعاها و یا انجام پروژه به نحوه اکمل و درصورت لزوم دفاع و مقــابله دربرابر دعـــاوی مطروحه (Cross Claim) انجام می پذیرد و همچنین درخواستهای طرفین قرارداد برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده است، سازماندهی شده و شرايط قراردادي برای جلوگیری از ضرر و زیان و یا جبران خسارات مالی و زماني محقق میگردد.

خدمات وکالت در اراک

وکلای موسسه امین با نام اختصاری (وکلای امین ) ( دارای وکیل در اراک و در تهران )درتاریخ 25/2/92 تحت شماره ثبت 531 دراداره ثبت شرکتهای اراک باشناسه ملی 10780156101 به ثبت رسیده و توجهاً به رسالت حقوقی مؤسسه درچهار چوب بنیانهای حقوقی کشور و باتوجه تجارب اساتید و حقوقدانان برجسته و با تلفیق باعلوم مهندسی ازطریق همکاری با مهندسین و کارشناسان مجرب صنعتی درخصوص اجرای عملیات پیمانها با موضوع ، مکانیکال ، الکتریکال ، سیویل ، توان علمی و اجرایی مؤسسه را ارتقاء و ازاین دریچه قصد ارائه خدمتی نو درخصوص مدیریت بر تنظیم ، اجراء ، حل اختلاف و مدیریت بر دعاوی پروژه های عمرانی و صنعتی را ارائه نموده است.

وکالت در اراک – وکیل در اراک : کارکردهای حقوقی، صنعتی این مؤسسه ازطریق همکاری مهندسین صنعتی و عمران باجمعی ازحقوقدانان، اساتید دانشگاه ، وکلای دادگستری ، نیروهای اجرایی و کارگاهی باسوابق کلان مدیریتی درحوزه های پیمانهای کشور فراهم آمده است تا خدمات متنوع خود را درسطوح مختلف و متناسب بانیازهای متقاضیان عرضه نماید .و فعایت خود را دررسالت و کارکرد انتشار مباحث دفاع از حقوق مدنی و اساسی ملت مشخص و بدین سبب ، اهداف حقوقی خود را درقالب منشور زیر برنامه ریزی و اعلام نموده است .

وکیل اراک

1 – آقای حمید صالحی : وکیل اراک عضو موسسه امین درشهر اراک و تهران – وکیل دادگستری اراک

دارای دائرة المعارف کارشناسی ارشدحقوق ارتباطات ازدانشگاه علامه طباطبایی ، ,دانشنامه مهندسی ، دانشجوی دکتری حقوق.

دارای بیش 25 سال سوابق کار درامور صنعتی وحقوقی شرکت ماشین سازی اراک.

2- آقای دکتر محمد علی اشعری : ، دکترای حقوق خصوصی بارغبت حقوق شرکتها و قراردادها دانش آموخته ازدانشگاه طهران.

– وکیل اراک – وکیل دادگستری اراک قضائیه – آموزگار دانشگاه ومشاور سامانه مهندسی شهرستان قم.

3- آقای مهدی عباسی: . خبره بزرگترحقوق خصوصی .

بیش از هشت سنه پیشینه دردفاع ازامورحقوق بانکهای سطح فرمانروایی و کارآزموده قراردادهای بانکی

-متخصص قراردادهای بازرگانی دریایی(اینکوترمز)-مشاورحقوق کمپانیهای صنعتی- وکیل اراک

4- آقای محمد مصلحی : ، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و خبره ارشدحقوق خصوصی.

بیش ازده سنه پیشینه کاری درحقوق شرکتها درقطب صنعتی اصفهان مدرس دانشگاه و وکیل اراک

خدمات وکیل اراک

معرفی خدمات وکیل اراک

با ما در ادامه همراه باشید تا خدمات وکیل اراک و وکیل دادگستری اراک را به شما معرفی کنیم.

1-عماد هاشمی : کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع ، گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها صنایع در مقطع لیسانس

مسئول برنامه ریزی تولید ، کنترل پروژه و زمانبندی – مدیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

2- آقای سهیل جاویدی کارشناس ارشد مدیریت ساخت ، مدیر پروژهای ساختمانی فرهنگی هنر شهر قدس تهران با قوانین پیش فروش ساختمان – مدیر پروژهای ساختمانی فرهنگی جلال احمد ، مدیر عامل شرکت قدر دژ – کارشناس متره و برآورد و تهیه ادعاهای فنی و حقوقی پیمان

3-آقای حمید شیخی کارشناس ارشد مدیریت MBA از سازمان مدیریت صنعتی ایران.

لیسانس مهندسی تکنولوژی جوش، و بیش ازبیست سال سوابق اجرایی درشرکت آذر آب اراک.

5- آقای کیخسرو قدرتی ، لیسانس مدیریت صنعتی ازدانشگاه یزد ، مسلط ترجمه متون انگلیسی.

بیش از18 سال سابقه درامور کنترل موجودی ، کنترل پروژه ، امورانبارها و مدیریت کیفیت و خدمات ISO

6-خانم حدیث صالحی ، کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع درمقطع ارشد .

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها صنایع درمقطع لیسانس ، استاد دانشگاه ، دارای سوابق اجرایی مدیریت .

برنامه ریزی تولید ، کنترل پروژه ، مدیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت استاندرادها و اندازه گیری HSE

وکیل در اراک

وکیل در اراک : با ما در ادامه همراه باشید تا بیشتر درمورد وکیل در اراک
توضیحاتی دهیم.

وکیل در اراک :  وکالت درزمینه ،تظیم قراردادهای صنعتی ، عمرانی ، قرارداد های نفت و گاز.

مذاکرات حقوق تجارتی درخصوص تنظیم عقود بازرگانی ، نظارت حقوق ومدیریت بر اجرای قراداد ها.

ادعاهای فنی اجرایی درخصوص پیمانهای عمرانی ، صنعتی وتجاری

قبول داوری وحل اختلاف ازطریق صدورآرای لازم الجراء قراردادهای داخلی و بین المللی

اعزام کارشناس حقوق به جلسات ، مجامع تجارتی، هیات مدیره و جلسات اجرایی شرکت ها ونیز اعزام کارشناسان فنی باتخصصهای مرتبط درجهت انجام مذاکرات تجاری ، صنعتی ، مالیاتی ودرصورت لزوم نظارت برمذاکرات ازطریق ارائه مشاورهای تخصصی ویا مدیریت بر ادعاهای تجاری ، عمرانی وصنعتی ، مدیریت دعاوی claim management

سوابق کاری وکیل دادگستری اراک

وکیل در اراک – وکیل دادگستری اراک

1=زهرا بابائی ، کارشناس حقوق و داور وکیل دادگستری پایه یک ازکانون مؤسسات داوری استان مرکزی ، دارای شش سال سابقه فعالیت درامور داوری قراردادها ، مدیر موسسه حقوقی و داوری قانون گستران امین

2- پریسا صالحی ، کارشناس حقوق ، کارشناس شیمی ، سابقه کار درامورثبتی و دفاتر اسناد رسمی ، امورپروژهای عمرانی ، مدیر موسسه حقوقی و داوری قانون گستران امین

ثبت شرکت و نمایندگی و ایجاد شعب درخارج ازکشور وکشورهای خارجی درایران

ثبت اختراعات واکتشافات، برند ،لوگو وعلامت تجاری طبقه بندی علائم درسطح داخلی وبین المللی

مذاکرات وانجام نمایندگی جهت دائر نمودن غرفه های شرکتهای داخلی وخارجی درنمایشگاهای داخلی وبین المللی

اقدامات پس ازثبت شرکت های داخلی و خارجی

برگزاری مجامع _انحلال وتسویه

دفاع ازپروندهای مالیاتی اشخاص حقوقیو حقیقی

تنظیم وترجمه قرارداد چند عاملی

وکالت در اراک

نویسنده:1001dlc

دسته‌بندی:وبلاگ

تاریخ : آوریل 22, 2019