×

هزینه های طلاق توافقی تهران و کرج بدون انجام مراحل مشاوره

طلاق توافقی در تهران،مراحل و هزینه چگونه است؟

قبل از هر گونه اقدامی جهت گرفتن طلاق توافقی،مراحل طلاق توافقی و هزینه آن چگونه است؟

زوجین (زن و مرد)باید به همراه مدارک شناسایی منجمله:

  • اصل شناسنامه
  • اصل عقد‌نامه
  • به دادگاه بروند و فرم درخواست پس از تکمیل و پس از توافق کامل در همه موارد و مثل نحوه حضانت فرزند و زمانهای ملاقات با او و نیز مسائل مالی مثل  مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند.
  • وکیل طلاق توافقی در تهران و کرج تنها با یک میلیون و پانصد هزار تومان
  • طلاق توافقی،مراحل و هزینه چگونه است

طلاق توافقی،مراحل و هزینه چگونه است؟

 بر اساس امار رسمی منتشر شده در وقوع طلاق توافقی،همه چیز به نظر زن و شوهر و توافق نهایی انها بستگی دارد.

معمولا آنها با توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک،جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند،به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست طلاق توافقی را تنظیم و بهدادگاه تسلیم می‌کند.برای اقدام برای طلاق توافقی، زن و شوهر باید به با در دست داشتن شناسنامه وعقد‌نامه به دادگاه بروند.

زوجین باید قبلا در خصوص حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه،جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. دادگاه به آنها تکلیف می‌کند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کند.

که این داوران باید با زوجین مذاکره کرده و سعی در مصالحه آنها داشته باشند.اگر داوران به نتیجه‌ای نرسیدند،گزارش خود را به دادگاه ارایه می‌دهند.

دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند که این گواهی 3 ماه اعتبار دارد.

گفتنی است شوراهای حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانندبرای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌ که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش ازدرخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند.

بالطبع به شورای حلاختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کند، ارجاع می‌شوند.

باید اشاره کرد که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیازی به شرایط و دلایل محکمه‌پسندی وجود ندارد.

در طلاق توافقی زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که

که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند و طلاق توافقی اخرین راه است.

مشکلات طلاق توافقی،مراحل و هزینه

معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد. به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد، بنابراین برای حل این مشكل شاید بهترین راهكار این باشد كه طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهایت در حكم دادگاه منعكس شود.

مزایای طلاق توافقی

1- عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری.
2- جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری.
3- دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم امکان سازش.
4- كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق.
5- مدت‌دار بودن این گواهی در عرض 3 ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است. در حالی‌ كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرایی است، هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.
6- درگیری كمتر و كاهش تنش بین خانواده‌های زوجین.
7- احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك به دلیل مورد ششم.
8- كاهش استرس فرزندان.

دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند.

برای اجرا شدن طلاق توافقی، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

گواهی عدم بارداری در طلاق توافقی لازم است

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق توافقی به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

تعیین داور در طلاق توافقی چگونه است

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه،

تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات،

به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

مزایای گرفتن وکیل طلاق توافقی

در صورت مراجعه به وکیل طلاق توافقی باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق توافقی بدون حضور آنها انجام می‌شود.

هزینه ثبت طلاق توافقی،مراحل و هزینه

  • 500 هزار تومان هزینه ثبت دادخواست و داوری و مشاوره
  • 700 هزار تومان هزینه ثبت در دفتر طلاق و محضر
  • هزینه وکیل در صورت گرفتن وکیل طلاق توافقی فقط یک میلیون و پانصد هزار تومان
  • مدت زمان طلاق توافقی در تهران و کرج تنها 10 روز کاری
4 thoughts on “هزینه های طلاق توافقی تهران و کرج بدون انجام مراحل مشاوره
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها