×

مسئولیت قراردادی در حقوق ایران

مسئولیت قراردادی در حقوق ایران

مسئولیت قراردادی در حقوق ایران در مرحله اول وجود قرار داد الزامی می باشد.

برای پابرجا کردن قرارداد در مسئولیت های قراردادی در حقوق ایران وجود پیمان عدل امری ضروری بود و پناه دادن رابطۀ قراردادی میانی خواهان و خوانده یكی از اركان مسئولیت قراردادی نیز می باشد.

وانگهی باید این رابطه تنها در باره طرقین پیمان عدل باشد و اگر این قرار داد به شخص دیگری که در خارج  از پیمان عدل می باشد باعث زیان شود ،

این مسئولیت قرار دادی نخواهد بود.رابطه علیت در میانی زیان و عدم جرای قرار عدل تعیین شدهدر این رابطه باید دیدن که زیان وارد شده در پیشه و قرار داد طوری است که آن برآیند اینکه عدم تعهد به بار آمده باشد.

به عنوان مثال میتوان گفت اگر فروشنده ای مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد  که میتوان گفت در نتیجه مسئولیت پیمان دادی می باشد و زیان خواهد رساند.

ارکان مسؤلیت قراردادی در حقوق ایران

1) تخطّی: به این معناست که متعهد نسبت به پیشه خود تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد.

2) اثبات ضرر: «دادگاه در صورتی دستور به خسارت خواهد داد كه ضرر اثبات شود».

(برداشت از مونث 520 آئین دادرسی مدنی)

3) رابطۀ سببیت: «این زیان بلاواسطه برآمده از عدم سپریدن تعهد یا تأخیر آن باشد». (برداشت از مونث 520 آئین احقاق مدنی)

آثار عدم اجرای تعهد در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران

در صورتی که متعهد به گرایش خود تعهد خویش را نسبت به قرار داد و تعهد خود اجرا نکند میتوان با مراجعه به مقامات قانونی ، اجبار متعهد به اجرای قرار عدل و انجام وظیفه را خواستار شد.(برداشت از ماده 237 قانون مدنی)

در صورتی که زورکردن تعهد ممکن نبود اما موضوع تعهد از دسته اموری است میتوان توسط دیگری به عمل آید.

حاكم می‌تواند بدست دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف گرفتن نماید.

در صورتی که نه واداشتن ممكن بود و نه فعل بدست دیگری قابل سپریدن بود، پایبند له یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت

جبران خسارات قراردادی

هرگاه در نتیجۀ عدم اجرای تعهد، خسارتی به پایبند له وارد شده باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران زیان را مطالبه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها