معرفی وکلای موسسه حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری حمید صالحی

حمید صالحی

وکیل پایه یک دادگستری

شماره تلفن : ۰۹۱۸۱۶۲۳۲۳۷

وکیل پایه یک دادگستری مهدی عباسی

مهدی عباسی

وکیل پایه یک دادگستری

شماره تلفن : ۰۹۱۲۳۵۴۶۷۵۶

وکیل پایه یک دادگستری رضا باقری

رضا باقری

وکیل پایه یک دادگستری

شماره تلفن : ۰۹۱۲۴۷۰۳۲۶۹

وکیل پایه یک دادگستری فاطمه مرادی

فاطمه مرادی

وکیل پایه یک دادگستری

شماره تلفن : ۰۹۱۲۵۳۸۶۷۲۳