×

نحو ه گرفتن وکیل معاضدتی در کرج

وکیل معاضدتی اشخاصی که توانایی و قدرت پرداخت حق الوکاله در امور مدنی را ندارند.در قانون قوه قضاییه آمده است که دعاوی که بیش از 5 میلیون تومان ارزش داشته باشد. حضور وکیل در جلسات دادگاه اجباری بوده و حتما باید افراد وکیلی را برای خود درنظر بگیرند.وکالت این طور بوده که هر فردی میتواند از طرف کانون وکلای برای خود و طبق قانون درموارد ضروری وکیل بگیرد.

همچنین باید بدانین که شرط اصلی برای گرفتن وکیل معاضدتی در کرج این گونه است :

  • از معتبر آن است که وکیل درحالت تعلیق نباشد.
  • همچنین ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان طبق ماده 46 ممنوع بوده است.

وکیل معاضدتی در کرج چیست

همچنین همانطور که شما میدانید : طبق قوانین کشورمان ایران ، هر شخصی میتواند برای خود وکیل داشته باشد.این حقوق اولیه هر فرد در قانون می باشد که در صورت ناتوانی مالی هر شخص وکالت معاضدتی میدهند.

همانطورکه درقانون اساسی این طور آمده است :

( درهر دو سمت دعوا اشخاص این حق را دارند تا برای خود وکیل انتخاب کنند.درصورتیکه شخصی توانایی مالی نداشته باشد به آن وکیل معاضدتی تعلق میگیرد. )طبق قانون هر شخصی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد.برای وی امکاناتی درنظر گرفته خواهد شودکه وکیلی برای وی انتخاب شده و شخص بتواند از آن استفاده کند.نحوه انتخاب وکیل معاضدتی هم بر عهده کانون وکلا و دولت خواهد بودشرط اینکه دعوا با پای بست، و درباره شخص تقاضاکننده باشد.و بر این ماده سه شرط درنظر و پیش بینی شده استکه  دو شرط آن ناظر به درخواست کننده است.و شرط سایر ناظر به دعواست. شروط ناظر به متقاضی از این پیمان است

مطالب مرتبط : وکیل تسخیری

وکیل معاضدتی در کرج

وکیل معاضدتی در کرج : موسسه‌ معاضدت‌ قضایی‌ از تشکیلات‌ کانون‌ وکالت می باشدکه این دارای 3 شعبه است:

۱ – دبیرخانه‌

۲ – شعبه‌ عرایض‌

۳ – شعبه‌ قضایی‌

تقاضای‌ وکالت معاضدتی‌ دبیرخانه‌ موسسه‌ مزبور داده‌ می‌شود کسانیکه‌ دور از مرکز معاضدت‌ قضایی‌ هستند می‌توانند آشکارا یا متوسط کانون‌ محل‌ درصورتیکه‌ تشکیل‌ شده‌ باشد و یا بوسیله‌ دفتر عدلیه‌ محل‌ اقامت‌ خویش درخواست نمایند دراین‌ صورت‌ کانون‌ یا دفتر عدلیه‌ محل‌ موظف‌ است‌ تقاضانامه‌ را به‌ همراه‌مستندات‌ و مدارک‌ :

( تصدیق‌ از معتمدین‌ یا کلانتری‌ محل‌ اقامت‌ درخواست کننده‌ مبنی‌ برعدم‌ قدرت‌ او برای‌ پرداخت‌ حق‌الوکاله‌
۲ – رونوشت‌ مدارک‌ دعوی‌ )

دراسرع‌ وقت‌ به‌دبیرخانه‌ معاضدت‌ قضایی‌ ارسال‌ دارند بدیهی‌ است‌.

چنانچه‌ تقاضای‌ نماینده یا وکیل معاضدتی آشکارا دبیرخانه‌ مؤسسه‌ مزبور داده‌ شود در صورتی‌که‌ معاضدت‌قضایی‌ لازم‌ بداندکه‌ توضیحاتی‌ از تقاضا کننده‌ بخواهد آن‌ شخص‌ بوسیله‌ نامه‌ یا اخطار احضار می‌شود همچنین‌ معاضدت‌ قضایی‌ می‌تواند تحقیقاتی‌ دردلایل‌ دعوی‌بنماید و هرگاه‌ تشخیص‌ دهدکه‌ مقصود تقاضا کننده‌ سوء استفاده‌ و شرخری‌ است‌ از تعیین‌ وکیل‌ خودداری‌ و درخواست را رد می‌نماید در صورت‌ رد، تقاضا کننده‌می‌تواند در ظرف‌ مدت‌ ۱۰ روز به‌ هیأت‌ مدیره‌ کانون‌ شکایت‌ کند. رأی‌ هیأت‌ مدیره‌قطعی‌ می‌باشد.

هزینه وکالت معاضدتی در کرج

هزینه وکالت معاضدتی چگونه است

1) درخواست کننده توانایی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد.

2) درخواست کننده شخصا ذی ‌نفع و ذی‌ سمت دردعوا باشد

درخواست کننده شخص ذی ‌نفع و ذی‌ سمت دردعوا باشد و ولی شرط ناظر بر دعوا این استکه دعوای مطروحه مستند به انگیزه باشد و واهی یا واجد ایذا و رنجانیدن برای طرف مقابل نباشد.

درهمان سان این شرط ناظر زمانی استکه خواهان درخواست کننده باشد.

هزینه وکالت معاضدتی در کرج : از قبول وکالت پرونده میتواند خود داری کند ؟

همچنین درماده ۳۳ این قانون تاکید شده استکه وکلای دادگستری مکلفند هر سال درسه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند. بنابراین پذیرش آن برای وکلا تکلیف قانونی است و عدم پذیرش آن یا احساس مسئولیت نکردن درقبال وکالت و اهمال درانجام وظیفه تخلف انتظامی برای وکیل محسوب می شود. باید دقت داشتکه گرچه وکالت عقد جایزی است و وکیل هروقت اراده کند می تواند استعفا دهد لکن این قاعده در وکالت وجود ندارد زیرا قبول معاضدت، تکلیفی استکه قانونگذار به وکیل واگذار کرده است.

درعین حال با استنادبه جایز بودن عقد وکالت موکل می تواند وکیل خود را عزل کند.

برای جلوگیری از دور و تسلسل باید پذیرفتکه موکل دیگر حق استفاده از وکیل معاضدتی را نخواهد داشت.

بودجه وکالت معاضدتی در سال ۹۸

بودجه وکالت معاضدتی در سال ۹۸ : همانطورکه میدانید وکالت معاضدتی برای افرادیکه توانایی مالی ندارند مشخص شده است.

و افرادی که دارای وکالت معاضدتی دارند پولی را برای حق الوکاله به نماینده خود نمیدهند.

به همین علت دولت برای این وکلا بودجه ای را درنظر گرفته است.

همانطور که میدانید طبق قوانین اساسیکه تاکید شده است تمام مردم بایدبه نماینده دسترسی داشته باشند.

جالب است بدانید درکشور های دیگر یکی از برنامه های دولت برای نیازمندان طوری استکه باید همگی نماینده دسترسی داشته باشند و از این رو بودجه بسیار سنگینی برای این کار اختصاص میدهند.

استرالیا سالانه یک میلیارد درسال برای وکالت معاضدتی هزینه ” هزینه وکالت معاضدتی ” میکنند.

کشور انگلستان نیز برنامه 5 ساله برای معاضدت درنظر گرفته شده است که 2.6 میلیارد پوند می باشد.

با پیگیری‌هایی که حدود یکسال پیش با معاونین مرتبطی از قوه قضاییه بود است .

سازمان بودجه خوشبختانه دستور دادند که دربودجه  سال  ۹۸ این ردیف پیش بینی شود.

البته با توجه به اینکه دولت درحال حاضر درشرایط خاصی است و منابع مالی کافی ندارد ممکن است مبلغی که پیش بینی می‌شود مبلغ قابل توجهی نباشد و جبران معاضدت‌های گذشته را نکند. ولی با توجه به پیش بینی ردیف و اینکه گشایش‌های مالی برای دولت فراهم شودبه نحوی که درسال‌های بعد بودجه منطقی‌تری برای این ردیف لحاظ شود گام بسیار خوبی است.

منبع : ویکی پدیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error_outline برترین ها