بر‌چسب: وکالت حقوقی

عقد بیع مقرر چیست
عقد بیع مقرر چیستclose

عقد بیع مقرر چیست – تعریف عقد بیع مققر عقد بیع به قراردادی گفته می شود که مایه انتقال ازآنش مبیع از فروشنده به شخص و خریدار و انتقال ثمن از خریدار به فروشنده میشود. وانگهی عقد بیع طوری است

تنظیم سند رسمی
تنظیم سند رسمی چیستclose

تنظیم سند رسمی : در این مطلب قصد داریم به تنظیم سند و الزام به تنظیم سند ، وکالت در دعاوی تنظیم سند ، توضیحاتی را برای شما کاربران عزیز بدهیم. در شرایطی که شخصی ملکی را برای معایبه نامه

وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزلclose

وکالت بلاعزل چیست : – وکیل بلاعزل – دروهله اول باید گفت که وکالت عقدی گفته خواهد شدکه موجب آن ، یکی از طرفین ، طرف و شخص مقابل رابه انجام کاری نایب خود می کند. همچنین لازم بذکر استکه این عقد

ارث فرزندان
مقدار ارث فرزندان چه اندازه استclose

ارث فرزندان : همانطور که میدانید در کشور اسلامی ایران فرزند در طبقه اول وارثان قرار دارد. البته فرزندی که به صورت ازدواج قانونی اسلامی متولد شده باشد. و همچنین فرزندانی که از ازدواج های دائم و یا موقت و

نفقه چیست
نفقه چیستclose

نفقه همانطور که میدانید در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت انفاق پافشاری بسیاری زیادی شده است تا در این صورت مردا وضف به پرداخت همه و کمال حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند. و

رتبه بندی شرکت ها
رتبه بندی شرکت هاclose

رتبه بندی شرکت ها – Company rank :  شرکت ها بر اساس ویژگی ها و قوانین مختلف رتبه گیری می باشد ، که در این مطلب قصد داریم در مورد Company rank ها برای شما دوستان توضیحاتی را ارائه بدهیم ،

قانون پیش‌فروش ساختمان
قانون پیش‌فروش ساختمان هاclose

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیرو قضائیه از حدود ۲ لغایت ۳ سال ماضی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان تلاش مفصل و گسترده را پیش درآمد کرده و موانع پیوسته با اجرای این قانون

مرور زمان در جرم تصرف عدوانی
مرور زمان در جرم تصرف عدوانیclose

تاریخ رای نهایی : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۰۵ بزه تصرف عدوانی جرم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمی‌شود. رای بدوی در خصوص اتهام آقایان ۱- م.، ۲- الف. با وکالت آقای …، دایر به مشارکت در تصرف عدوانی

وکالت نامه مقید چیست
وکالت نامه مقید چیست – وکالت مقیدclose

در این مطلب قصد داریم تا در مورد وکالت و انواع وکالت برای شما کاربران گرامی توضیحاتی بیشتری را دهیم ، وکالت مقید چیست ؟ وکالت نامه مقید برای چیست ؟ این ها تمام سوالاتی است که در این مطلب

وکالت نامه
وکالت نامه چیست ؟close

در این مطلب قصد داریم برای شما کاربران گرامی در مورد وکالتنامه توضیحات مختصری و کلی را توضیحاتی را دهیم ، چرا باید وکالت نامه بگیریم ؟ در کل چند وکالت نامه داریم  ؟ وکالت نامه چیست ؟ اینها تمام