بر‌چسب: استاپل

قاعده استاپل در حقوق چیست
قاعده استاپل در حقوقclose

4.8 / 5 ( 30 votes ) قاعده استاپل در حقوق : خیلی کم میتوان رابطه ای حقوقی را پیدا کرد که کم یا بیش ار این قاعده یعنی قاعده استاپل تاثیر نپذیرند. منظوراز این قاعده ممنوعیت استناد ،إعمال یا