" /> جرم - وکلای موسسه امین

بر‌چسب: جرم

حبس تعزیری چیست
حبس تعزیریclose

4.8 74 حبس تعزیری چیست ؟ امروز برای شما کاربران میخواهیم درمورد این مبحس توضیحاتی دهیم و به شما بگوییم که آیا این حبس قابل خرید است ؟ آیا میتوان آن را تبدیل کرد و حتی از امتیازات حبس تعزیری

مجازات رابطه نامشروع چیست
مجازات رابطه نامشروعclose

4.5 17 مجازات رابطه نامشروع چیست : در فصل 18 قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن نبود عفت و اخلاق عمومی در جرم و جرایم ها شناخته شده است و در ماده 637 این قانون نیز بیان شده است.