بر‌چسب: رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع چیست
مجازات رابطه نامشروعclose

مجازات رابطه نامشروع چیست : رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن نبود عفت و اخلاق عمومی در جرم و جرایم ها شناخته شده است و در ماده ۶۳۷ این قانون نیز بیان شده است.