بر‌چسب: وکیل تسخیری برای طلاق

وکالت تسخیری چیست
وکیل تسخیریclose

وکیل تسخیری کیست Public Defender or law officer یک وکیل مدافع بوده است. همچنین در مواردی هیئت وکلای مدافع نیز خواهد بود ، وکیل تسخیری در تهران به وکیلی گفته میشود و برای دفاع ازکسانی بوده که نمیتوانند وکیل خصوصی