بر‌چسب: وکیل تسخیری برای طلاق هزینه دارد ؟

وکالت تسخیری چیست
وکیل تسخیریclose

وکیل تسخیری کیست Public Defender or law officer یک وکیل مدافع بوده است. همچنین در مواردی هیئت وکلای مدافع نیز خواهد بود ، وکیل تسخیری در تهران به وکیلی گفته میشود و برای دفاع ازکسانی بوده که نمیتوانند وکیل خصوصی