وکالت در تهران

وکالت تهران

وکالت تهران - وکیل دادگستری تهران

وکیل تهران

view_comfyوکالت تهران - تسخیری

وکالت در تهران - تسخیری وکالت تسخیری ازطرف دادگاه در امور کیفری به منظور برابری موقعیت متهم و دادستان برای نتیجه عادلانه آن و دفاع از حقوق متهم انجام داده می شود.

view_comfyمعاضدتی

وکالت معاضدتی در راستای وکالت تسخیری ، معاضدتی یا انتخابی قرار می گیرد که بر خلاف تسخیری در امور مدنی ( انحصار وراثت و تقسیم ارث، نکاح و طلاق ) مورد استفاده قرار میگیرد..

view_comfy تعیینی (قراردادی)

تعیینی (قراردادی) وکالت تعیینی به وکالتی اطلاق می‌شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه‌ی دعوا و تعقیب آن به خدمات وکیل دادگستری تهران اعطا می‌کنند.

view_comfyاتفاقی

اتفاقی این وکالت در کنار تعیینی قرار میگیرد برای اشخاصی که معلومات و اطلاعات کافی برای وکالت کردن داشته باشند اما مجوز یا پروانه دائم را دارا نباشند صورت میگیرد.

وکیل در تهران

خدمات وکیل در تهران

وکیل دادگستری تهران شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی درمقطع لیسانس و یا بالاتر رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا همتراز آن درحوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری ( خدمات وکیل در تهران ) که هر سال یک بار برگزار می شود، دررقابتی سنگین و نفس گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند دربین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز پذیرفته شود.

خدمات وکیل دادگستری تهران

شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی درمقطع لیسانس و یا بالاتر رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا همتراز آن درحوزه علمیه، درآزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می شود، خدمات وکیل تهران دررقابتی سنگین و نفس گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند دربین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

وکالت در تهران

همانطور که میدانید معنای وکالت اینگونه است که نماینده شخص یا فردی بوده که از طرف شخص ، فرد دیگری ، به صورت حقیقی یا حقوقی به آن وکالت داده می شود تا برای انجام کاری مامور شود از طرف شخص آن کار را انجام دهد. که برای شخص یک نوع عقد جایز بوده که در چارچوب و بر اساس یک سری قوانین بین طرفین انجام می شود که طرفین آن دو شخص را به نام وکیل و موکل می نامند. البته لازم به ذکر است که در مورد نوشتن این قوانین بین طرفین و برای انتخاب ، حد و مرزی را مشخص کرد که شخص در چه زمینه ای اجازه دارد کار کند و در چه زمینه ای باید خود شخص حضور داشته باشد.

خدمات وکالت در تهران

همانطور که میدانید معنای وکیل اینگونه است که نماینده شخص یا فردی بوده که از طرف شخص ، فرد دیگری ، به صورت حقیقی یا حقوقی به آن وکالت داده می شود تا برای انجام کاری مامور شود از طرف شخص آن کار را انجام دهد. و به همین ترتیب وکیل دادگستری نیز به همین شکل بوده و شخص باید برای دفاع از در دادگاه وکیل برای خود انتخاب کند. وکیل دادگستری تهران : در تمام دادگاه ها نیر هر شخص حق دارد برای دفاع از خود وکیلی را انتخاب کند و در دادگاه حضور پیدا کند.